Nuôi Song Thủ Lô Khung 3 Ngày Chuẩn Nhất

Lô song thủ khung 3 ngày chính xác

Lô song thủ khung 3 ngày chính xác hôm nay. Đây là một trong những phương pháp và cách chơi nuôi lô miền bắc. Hay nhất và đạt hiệu quả đáng kể.

Hôm nay chúng ta lại tìm hiểu thêm một các chơi mà nuôi lô khung khá là hiệu quả. Cầu nuôi theo chu kỳ là 3 ngày, trong quá trình nuôi 3 đó mà lô về ngày nào thì ngày đó ăn. nếu trong quá trình nuôi mà không về thì theo sự cảm nhận của bản thân có tể nuôi thêm ngày 4 và ngày 5. Nhưng max 5 ngày mà ko ra thì chúng ta không nên nuôi nữa.

Đây là cặp lô nuôi chính vì thế các bạn phải tham khảo nó đến khi ra. hết chu kỳ nuôi mà lô không về xem như chúng ta thua. nhưng điều này thường rất ít khi xảy ra. để nhận số cặp lô song thủ nuôi khung này.

Thống kê và cho số lô nuôi khung 3 ngày

Song thủ lô nuôi khung 3 ngày được thống kê bên dưới. Hàng ngày sau mỗi lần có kết quả lô nuôi.Sau đây là bảng thống kê chốt số cặp lô nuôi của mỗi chu kỳ. bạn có thể xem, đánh giá tình chính xác của những con lô được chốt tại đây.

Nuôi Song Thủ Lô Khung 3 Ngày

SONG THỦ LÔ NUÔI KHUNG 3 NGÀY
• Ngày 31/01 – 02/02/2023 nuôi cặp lô: ……  Chờ KQ
• Ngày 29/01 – 31/01/2023 nuôi cặp lô: 01 – 10 → Ăn lô 01 10
• Ngày 28/01 – 30/01/2023 nuôi cặp lô: 03 – 30 → Ăn lô 30
• Ngày 27/01 – 29/01/2023 nuôi cặp lô: 05 – 50 → Ăn lô 05
• Ngày 26/01 – 28/01/2023 nuôi cặp lô: 06 – 60 → Ăn lô 60
• Ngày 18/01 – 20/01/2023 nuôi cặp lô: 45 – 54 → Ăn lô 45
• Ngày 17/01 – 19/01/2023 nuôi cặp lô: 34 – 43 → Ăn lô 43×2
• Ngày 16/01 – 18/01/2023 nuôi cặp lô: 89 – 98 → Ăn lô 98
• Ngày 14/01 – 16/01/2023 nuôi cặp lô: 46 – 64 → Ăn lô 64
• Ngày 12/01 – 14/01/2023 nuôi cặp lô: 13 – 31 → Ăn lô 13
• Ngày 11/01 – 13/01/2023 nuôi cặp lô: 01 – 10 → Ăn lô 01 10×2
• Ngày 10/01 – 12/01/2023 nuôi cặp lô: 13 – 31 → Ăn lô 13
• Ngày 09/01 – 11/01/2023 nuôi cặp lô: 34 – 43 → Ăn lô 34
• Ngày 08/01 – 10/01/2023 nuôi cặp lô: 27 – 72 → Ăn lô 27
• Ngày 05/01 – 07/01/2023 nuôi cặp lô: 47 – 74 → Trượt
• Ngày 04/01 – 06/01/2023 nuôi cặp lô: 29 – 92 → Ăn lô 92
• Ngày 02/01 – 04/01/2023 nuôi cặp lô: 27 – 72 → Ăn lô 72
• Ngày 01/01 – 03/01/2023 nuôi cặp lô: 67 – 76 → Ăn lô 67×2
• Ngày 29/12 – 31/12/2022 nuôi cặp lô: 19 – 91 → Ăn lô 91×2
• Ngày 28/12 – 30/12/2022 nuôi cặp lô: 69 – 96 → Ăn lô 96
• Ngày 27/12 – 29/12/2022 nuôi cặp lô: 46 – 64 → Ăn lô 46 64
• Ngày 26/12 – 28/12/2022 nuôi cặp lô: 19 – 91 → Ăn lô 19 91
• Ngày 24/12 – 26/12/2022 nuôi cặp lô: 26 – 62 → Ăn lô 62
• Ngày 23/12 – 25/12/2022 nuôi cặp lô: 27 – 72 → Ăn lô 27×2
• Ngày 20/12 – 22/12/2022 nuôi cặp lô: 23 – 32 → Trượt
• Ngày 18/12 – 20/12/2022 nuôi cặp lô: 67 – 76 → Ăn lô 67
• Ngày 16/12 – 18/12/2022 nuôi cặp lô: 02 – 20 → Ăn lô 20
• Ngày 13/12 – 15/12/2022 nuôi cặp lô: 47 – 74 → Ăn lô 47
• Ngày 12/12 – 14/12/2022 nuôi cặp lô: 09 – 90 → Ăn lô 90
• Ngày 10/12 – 12/12/2022 nuôi cặp lô: 01 – 10 → Ăn lô 10
• Ngày 08/12 – 10/12/2022 nuôi cặp lô: 09 – 90 → Ăn lô 09
• Ngày 07/12 – 09/12/2022 nuôi cặp lô: 03 – 30 → Ăn lô 30
• Ngày 06/12 – 08/12/2022 nuôi cặp lô: 09 – 90 → Ăn lô 90
• Ngày 03/12 – 05/12/2022 nuôi cặp lô: 59 – 95 → Ăn lô 59
• Ngày 02/12 – 04/12/2022 nuôi cặp lô: 02 – 20 → Ăn lô 02×2
• Ngày 01/12 – 03/12/2022 nuôi cặp lô: 17 – 71 → Ăn lô 17 71
• Ngày 30/11 – 02/12/2022 nuôi cặp lô: 58 – 85 → Ăn lô 58
• Ngày 29/11 – 01/12/2022 nuôi cặp lô: 12 – 13 → Ăn lô 12
• Ngày 16/11 – 28/11/2022 nuôi cặp lô: 34 – 43 → Trượt
• Ngày 25/11 – 27/11/2022 nuôi cặp lô: 12 – 21 → Ăn lô 12
• Ngày 24/11 – 26/11/2022 nuôi cặp lô: 58 – 85 → Ăn lô 58
• Ngày 23/11 – 25/11/2022 nuôi cặp lô: 37 – 73 → Ăn lô 73×2
• Ngày 22/11 – 24/11/2022 nuôi cặp lô: 89 – 98 → Ăn lô 98
• Ngày 19/11 – 21/11/2022 nuôi cặp lô: 17 – 71 → Trượt
• Ngày 17/11 – 19/11/2022 nuôi cặp lô: 12 – 21 → Ăn lô 12
• Ngày 16/11 – 18/11/2022 nuôi cặp lô: 25 – 52 → Ăn lô 25×2 52
• Ngày 15/11 – 17/11/2022 nuôi cặp lô: 79 – 97 → Ăn lô 97
• Ngày 13/11 – 15/11/2022 nuôi cặp lô: 09 – 90 → Ăn lô 90
• Ngày 12/11 – 14/11/2022 nuôi cặp lô: 19 – 91 → Ăn lô 91
• Ngày 10/11 – 12/11/2022 nuôi cặp lô: 13 – 31 → Ăn lô 13×3
• Ngày 07/11 – 09/11/2022 nuôi cặp lô: 09 – 90 → Ăn lô 09 90×2
• Ngày 05/11 – 07/11/2022 nuôi cặp lô: 26 – 62 → Ăn lô 26
• Ngày 03/11 – 05/11/2022 nuôi cặp lô: 09 – 90 → Ăn lô 09 90
• Ngày 01/11 – 03/11/2022 nuôi cặp lô: 29 – 92 → Ăn lô 92
• Ngày 31/10 – 02/11/2022 nuôi cặp lô: 13 – 31 → Ăn lô 31
• Ngày 30/10 – 01/11/2022 nuôi cặp lô: 79 – 97 → Ăn lô 79
• Ngày 29/10 – 31/10/2022 nuôi cặp lô: 02 – 20 → Ăn lô 02
• Ngày 27/10 – 29/10/2022 nuôi cặp lô: 25 – 52 → Ăn lô 25
• Ngày 26/10 – 28/10/2022 nuôi cặp lô: 09 – 90 → Ăn lô 09
• Ngày 23/10 – 25/10/2022 nuôi cặp lô: 18 – 81 → Ăn lô 81
• Ngày 22/10 – 24/10/2022 nuôi cặp lô: 13 – 31 → Ăn lô 31
• Ngày 19/10 – 21/10/2022 nuôi cặp lô: 46 – 64 → Trượt
• Ngày 18/10 – 20/10/2022 nuôi cặp lô: 67 – 76 → Ăn lô 76
• Ngày 17/10 – 19/10/2022 nuôi cặp lô: 59 – 95 → Ăn lô 59
• Ngày 14/10 – 16/10/2022 nuôi cặp lô: 29 – 92 → Ăn lô 29 92
• Ngày 11/10 – 13/10/2022 nuôi cặp lô: 07 – 70 → Ăn lô 07 70
• Ngày 10/10 – 12/10/2022 nuôi cặp lô: 25 – 52 → Ăn lô 25
• Ngày 10/10 – 12/10/2022 nuôi cặp lô: 35 – 53 → Ăn lô 35
• Ngày 07/10 – 09/10/2022 nuôi cặp lô: 09 – 90 → Ăn lô 09
• Ngày 06/10 – 08/10/2022 nuôi cặp lô: 69 – 96 → Ăn lô 96
• Ngày 05/10 – 07/10/2022 nuôi cặp lô: 38 – 83 → Ăn lô 83
• Ngày 02/10 – 04/10/2022 nuôi cặp lô: 09 – 90 → Ăn lô 09×2
• Ngày 01/10 – 03/10/2022 nuôi cặp lô: 34 – 43 → Ăn lô 34
• Ngày 29/09 – 01/10/2022 nuôi cặp lô: 06 – 60 → Ăn lô 06
• Ngày 28/09 – 30/09/2022 nuôi cặp lô: 67 – 76 → Ăn lô 76
• Ngày 25/09 – 27/09/2022 nuôi cặp lô: 14 – 41 → Trượt
• Ngày 24/09 – 26/09/2022 nuôi cặp lô: 34 – 43 → Ăn lô 34 43×2
• Ngày 23/09 – 25/09/2022 nuôi cặp lô: 46 – 64 → Ăn lô 46
• Ngày 20/09 – 22/09/2022 nuôi cặp lô: 25 – 52 → Trượt
• Ngày 19/09 – 21/09/2022 nuôi cặp lô: 02 – 20 → Ăn lô 02
• Ngày 17/09 – 19/09/2022 nuôi cặp lô: 04 – 40 → Ăn lô 04
• Ngày 14/09 – 16/09/2022 nuôi cặp lô: 09 – 90 → Ăn lô 90
• Ngày 12/09 – 14/09/2022 nuôi cặp lô: 05 – 50 → Ăn lô 05
• Ngày 11/09 – 13/09/2022 nuôi cặp lô: 46 – 64 → Ăn lô 46
• Ngày 08/08 – 10/09/2022 nuôi cặp lô: 04 – 40 → Ăn lô 40
• Ngày 07/09 – 09/09/2022 nuôi cặp lô: 48 – 84 → Ăn lô 48
• Ngày 04/09 – 06/09/2022 nuôi cặp lô: 67 – 76 → Ăn lô 76
• Ngày 01/09 – 03/09/2022 nuôi cặp lô: 19 – 91 → Trượt
• Ngày 31/08 – 02/09/2022 nuôi cặp lô: 45 – 54 → Ăn lô 45
• Ngày 30/08 – 01/09/2022 nuôi cặp lô: 69 – 96 → Ăn lô 69×2
• Ngày 27/08 – 29/08/2022 nuôi cặp lô: 35 – 53 → Ăn lô 35
• Ngày 26/08 – 28/08/2022 nuôi cặp lô: 34 – 43 → Ăn lô 43
• Ngày 23/08 – 25/08/2022 nuôi cặp lô: 06 – 60 → Ăn lô 60
• Ngày 20/08 – 22/08/2022 nuôi cặp lô: 25 – 52 → Ăn lô 52
• Ngày 19/08 – 21/08/2022 nuôi cặp lô: 13 – 31 → Ăn lô 31
• Ngày 17/08 – 19/08/2022 nuôi cặp lô: 06 – 60 → Ăn lô 60×2
• Ngày 15/08 – 17/08/2022 nuôi cặp lô: 09 – 90 → Ăn lo 09
• Ngày 12/08 – 14/08/2022 nuôi cặp lô: 58 – 85 → Trượt
• Ngày 09/08 – 11/08/2022 nuôi cặp lô: 45 – 54 → Ăn lô 54
• Ngày 08/08 – 10/08/2022 nuôi cặp lô: 17 – 71 → Ăn lô 71
• Ngày 06/08 – 08/08/2022 nuôi cặp lô: 08 – 80 → Ăn lô 08×2
• Ngày 04/08 – 06/08/2022 nuôi cặp lô: 67 – 76 → Ăn lô 67
• Ngày 03/08 – 05/08/2022 nuôi cặp lô: 27 – 72 → Ăn lô 27
• Ngày 31/07 – 02/08/2022 nuôi cặp lô: 17 – 71 → Trượt
• Ngày 29/07 – 31/07/2022 nuôi cặp lô: 79 – 97 → Ăn lô 97
• Ngày 28/07 – 30/07/2022 nuôi cặp lô: 46 – 64 → Ăn lô 64
• Ngày 25/07 – 27/07/2022 nuôi cặp lô: 29 – 92 → Trượt
• Ngày 22/07 – 24/07/2022 nuôi cặp lô: 67 – 76 → Trượt
• Ngày 21/07 – 23/07/2022 nuôi cặp lô: 13 – 31 → Ăn lô 31×3
• Ngày 20/07 – 22/07/2022 nuôi cặp lô: 69 – 96 → Ăn lô 96
• Ngày 18/07 – 20/07/2022 nuôi cặp lô: 67 – 76 → Ăn lô 67
• Ngày 15/07 – 17/07/2022 nuôi cặp lô: 68 – 86 → Ăn lô 68
• Ngày 14/07 – 16/07/2022 nuôi cặp lô: 34 – 43 → Ăn lô 34 43
• Ngày 11/07 – 13/07/2022 nuôi cặp lô: 08 – 80 → Ăn lô 80
• Ngày 10/07 – 12/07/2022 nuôi cặp lô: 06 – 60 → Ăn lô 06
• Ngày 09/07 – 11/07/2022 nuôi cặp lô: 07 – 70 → Ăn lô 07
• Ngày 07/07 – 09/07/2022 nuôi cặp lô: 24 – 42 → Ăn lô 24
• Ngày 05/07 – 07/07/2022 nuôi cặp lô: 36 – 63 → Ăn lô 63
• Ngày 04/07 – 06/07/2022 nuôi cặp lô: 13 – 31 → Ăn lô 31
• Ngày 01/07 – 03/07/2022 nuôi cặp lô: 25 – 52 → Ăn lô 25
• Ngày 28/06 – 30/06/2022 nuôi cặp lô: 09 – 90 → Trượt
• Ngày 27/06 – 29/06/2022 nuôi cặp lô: 34 – 43 → Ăn lô 43×2
• Ngày 26/06 – 28/06/2022 nuôi cặp lô: 38 – 83 → Ăn lô 38
• Ngày 24/06 – 26/06/2022 nuôi cặp lô: 15 – 51 → Ăn lô 51×2
• Ngày 23/06 – 25/06/2022 nuôi cặp lô: 06 – 60 → Ăn lô 06
• Ngày 20/06 – 22/06/2022 nuôi cặp lô: 58 – 85 → Trượt
• Ngày 19/06 – 21/06/2022 nuôi cặp lô: 17 – 71 → Ăn lô 17
• Ngày 16/06 – 18/06/2022 nuôi cặp lô: 57 – 75 → Ăn lô 75
• Ngày 13/06 – 15/06/2022 nuôi cặp lô: 79 – 97 → Trượt
• Ngày 12/06 – 14/06/2022 nuôi cặp lô: 56 – 65 → Ăn lô 56
• Ngày 11/06 – 13/06/2022 nuôi cặp lô: 59 – 95 → Ăn lô 59
• Ngày 10/06 – 12/06/2022 nuôi cặp lô: 79 – 97 → Ăn lô 97
• Ngày 07/06 – 09/06/2022 nuôi cặp lô: 78 – 87 → Trượt
• Ngày 06/06 – 08/06/2022 nuôi cặp lô: 36 – 63 → Ăn lô 36
• Ngày 30/05 – 01/06/2022 nuôi cặp lô: 35 – 53 → Ăn lô 35
• Ngày 29/05 – 31/05/2022 nuôi cặp lô: 38 – 83 → Ăn lô 38×2
• Ngày 24/05 – 26/05/2022 nuôi cặp lô: 34 – 43 → Ăn lô 43
• Ngày 23/05 – 25/05/2022 nuôi cặp lô: 45 – 54 → Ăn lô 54
• Ngày 21/05 – 23/05/2022 nuôi cặp lô: 15 – 51 → Ăn lô 15 51
• Ngày 18/05 – 20/05/2022 nuôi cặp lô: 05 – 09 → Ăn lô 09
• Ngày 15/05 – 17/05/2022 nuôi cặp lô: 59 – 95 → Ăn lô 95
• Ngày 14/05 – 16/05/2022 nuôi cặp lô: 17 – 71 → Ăn lô 71
• Ngày 13/05 – 15/05/2022 nuôi cặp lô: 34 – 43 → Ăn lô 43
• Ngày 11/05 – 13/05/2022 nuôi cặp lô: 58 – 85 → Ăn lô 58
• Ngày 08/05 – 10/05/2022 nuôi cặp lô: 38 – 83 → Trượt
• Ngày 03/05 – 05/05/2022 nuôi cặp lô: 49 – 94 → Ăn lô 94
• Ngày 27/04 – 29/04/2022 nuôi cặp lô: 12 – 21 → Ăn lô 12
• Ngày 23/04 – 25/04/2022 nuôi cặp lô: 58 – 85 → Ăn lô 58 85
• Ngày 22/04 – 24/04/2022 nuôi cặp lô: 09 – 90 → Ăn lô 90
• Ngày 20/04 – 22/04/2022 nuôi cặp lô: 08 – 80 → Ăn lô 08
• Ngày 19/04 – 21/04/2022 nuôi cặp lô: 38 – 83 → Ăn lô 38
• Ngày 11/04 – 13/04/2022 nuôi cặp lô: 34 – 43 → Ăn lô 34 43
• Ngày 10/04 – 12/04/2022 nuôi cặp lô: 02 – 20 → Ăn lô 02
• Ngày 09/04 – 11/04/2022 nuôi cặp lô: 67 – 76 → Ăn lô 76 67
• Ngày 04/04 – 06/04/2022 nuôi cặp lô: 79 – 97 → Ăn lô 79 97
• Ngày 03/04 – 05/04/2022 nuôi cặp lô: 04 – 40 → Ăn lô 40
• Ngày 02/04 – 04/04/2022 nuôi cặp lô: 58 – 85 → Ăn lô 85
• Ngày 30/03 – 01/04/2022 nuôi cặp lô: 06 – 60 → Trượt
• Ngày 29/03 – 31/03/2022 nuôi cặp lô: 57 – 75 → Ăn lô 75
• Ngày 26/03 – 28/03/2022 nuôi cặp lô: 37 – 73 → Ăn lô 73
• Ngày 25/03 – 27/03/2022 nuôi cặp lô: 07 – 70 → Ăn lô 07 70
• Ngày 24/03 – 25/03/2022 nuôi cặp lô: 67 – 76 → Ăn lô 67 76
• Ngày 22/03 – 23/03/2022 nuôi cặp lô: 56 – 65 → Ăn lô 65
• Ngày 19/03 – 21/03/2022 nuôi cặp lô: 49 – 94 → Trượt
• Ngày 16/03 – 18/03/2022 nuôi cặp lô: 28 – 29 → Trượt
• Ngày 11/03 – 13/03/2022 nuôi cặp lô: 68 – 86 → Ăn lô 68×2
• Ngày 08/03 – 10/03/2022 nuôi cặp lô: 19 – 91 → Ăn lô 91
• Ngày 07/03 – 09/03/2022 nuôi cặp lô: 79 – 97 → Ăn lô 97 79×2
• Ngày 05/03 – 07/03/2022 nuôi cặp lô: 53 – 35 → Ăn lô 53
• Ngày 04/03 – 06/03/2022 nuôi cặp lô: 46 – 64 → Ăn lô 08
• Ngày 03/03 – 05/03/2022 nuôi cặp lô: 46 – 64 → Ăn lô 64
• Ngày 01/03 – 03/03/2022 nuôi cặp lô: 34 – 43 → Ăn lô 34 43
• Ngày 26/02 – 28/02/2022 nuôi cặp lô: 58 – 85 → Trượt
• Ngày 23/02 – 25/02/2022 nuôi cặp lô: 57 – 75 → Trượt
• Ngày 20/02 – 22/02/2022 nuôi cặp lô: 45 – 54 → Ăn lô 54
• Ngày 19/02 – 21/02/2022 nuôi cặp lô: 27 – 72 → Ăn lô 27 72
• Ngày 12/02 – 14/02/2022 nuôi cặp lô: 07 – 70 → Trượt
• Ngày 11/02 – 13/02/2022 nuôi cặp lô: 46 – 64 → Ăn lô 64
• Ngày 10/02 – 12/02/2022 nuôi cặp lô: 23 – 32 → Ăn lô 23
• Ngày 07/02 – 09/02/2022 nuôi cặp lô: 69 – 96 → Trượt
• Ngày 28/01 – 30/01/2022 nuôi cặp lô: 36 – 63 → Ăn lô 36
• Ngày 25/01 – 27/01/2022 nuôi cặp lô: 16 – 61 → Ăn lô 16
• Ngày 24/01 – 26/01/2022 nuôi cặp lô: 78 – 87 → Ăn lô 78
• Ngày 22/01 – 23/01/2022 nuôi cặp lô: 13 – 31 → Ăn lô 31
• Ngày 20/01 – 22/01/2022 nuôi cặp lô: 49 – 48 → Ăn lô 48 49
• Ngày 17/01 – 19/01/2022 nuôi cặp lô: 37 – 73 → Trượt
• Ngày 15/01 – 17/01/2022 nuôi cặp lô: 49 – 94 → Ăn lô 49
• Ngày 13/01 – 15/01/2022 nuôi cặp lô: 78 – 87 → Ăn lô 78
• Ngày 10/01 – 12/01/2022 nuôi cặp lô: 67 – 76 → Trượt
• Ngày 07/01 – 09/01/2022 nuôi cặp lô: 07 – 09 → Trượt
• Ngày 06/01 – 08/01/2022 nuôi cặp lô: 89 – 98 → Ăn lô 98
• Ngày 05/01 – 07/01/2022 nuôi cặp lô: 14 – 41 → Ăn lô 41×2
• Ngày 04/01 – 06/01/2022 nuôi cặp lô: 25 – 52 → Ăn lô 25
• Ngày 01/01 – 03/01/2022 nuôi cặp lô: 13 – 31 → Trượt
• Ngày 29/12 – 31/12/2021 nuôi cặp lô: 80 – 08 → Ăn lô 80
• Ngày 28/12 – 30/12/2021 nuôi cặp lô: 29 – 92 → Ăn lô 92
• Ngày 27/12 – 29/12/2021 nuôi cặp lô: 36 – 63 → Ăn lô 36 63
• Ngày 26/12 – 28/12/2021 nuôi cặp lô: 25 – 52 → Ăn lô 52
• Ngày 25/12 – 27/12/2021 nuôi cặp lô: 91 – 92 → Ăn lô 92
• Ngày 22/12 – 24/12/2021 nuôi cặp lô: 72 – 76 → Ăn lô 76
• Ngày 19/12 – 21/12/2021 nuôi cặp lô: 26 – 62 → Trượt
• Ngày 18/12 – 20/12/2021 nuôi cặp lô: 90 – 94 → Ăn lô 94
• Ngày 15/12 – 17/12/2021 nuôi cặp lô: 35 – 36 → Trượt
• Ngày 14/12 – 16/12/2021 nuôi cặp lô: 58 – 85 → Ăn lô 85×2
• Ngày 11/12 – 13/12/2021 nuôi cặp lô: 83 – 84 → Trượt
• Ngày 07/12 – 08/12/2021 nuôi cặp lô: 23 – 25 → Ăn lô 23×2
• Ngày 05/12 – 07/12/2021 nuôi cặp lô: 83 – 87 → Ăn lô 83
• Ngày 04/12 – 06/12/2021 nuôi cặp lô: 93 – 97 → Ăn lô 97×3
• Ngày 01/12 – 03/12/2021 nuôi cặp lô: 82 – 86 → Ăn lô 82 86
• Ngày 28/11 – 30/11/2021 nuôi cặp lô: 37 – 38 → Ăn lô 38×2
• Ngày 26/11 – 28/11/2021 nuôi cặp lô: 14 – 18 → Ăn lô 14 18
• Ngày 24/11 – 26/11/2021 nuôi cặp lô: 53 – 57 → Ăn lô 57
• Ngày 23/11 – 25/11/2021 nuôi cặp lô: 87 – 89 → Ăn lô 89×2
• Ngày 22/11 – 24/11/2021 nuôi cặp lô: 82 – 86 → Ăn lô 82
• Ngày 19/11 – 21/11/2021 nuôi cặp lô: 47 – 74 → Ăn lô 47
• Ngày 18/11 – 20/11/2021 nuôi cặp lô: 56 – 65 → Ăn lô 65
• Ngày 15/11 – 17/11/2021 nuôi cặp lô: 25 – 52 → Trượt
• Ngày 12/11 – 14/11/2021 nuôi cặp lô: 79 – 97 → Trượt
• Ngày 11/11 – 13/11/2021 nuôi cặp lô: 89 – 98 → Ăn lô 98
• Ngày 09/11 – 11/11/2021 nuôi cặp lô: 49 – 94 → Ăn lô 49
• Ngày 08/11 – 10/11/2021 nuôi cặp lô: 58 – 85 → Ăn lô 85
• Ngày 07/11 – 09/11/2021 nuôi cặp lô: 67 – 76 → Ăn lô 76*2
• Ngày 06/11 – 08/11/2021 nuôi cặp lô: 67 – 76 → Ăn lô 76
• Ngày 05/11 – 07/11/2021 nuôi cặp lô: 58 – 85 → Ăn lô 85
• Ngày 02/11 – 04/11/2021 nuôi cặp lô: 49 – 94 → Ăn lô 94
• Ngày 30/10 – 01/11/2021 nuôi cặp lô: 58 – 85 → Ăn lô 58 – 85
• Ngày 29/10 – 31/10/2021 nuôi cặp lô: 24 – 42 → Ăn lô 42
• Ngày 26/10 – 28/10/2021 nuôi cặp lô: 35 – 53 → Ăn lô 53
• Ngày 25/10 – 27/10/2021 nuôi cặp lô: 12 – 21 → Ăn lô 12 – 21*2
• Ngày 21/10 – 23/10/2021 nuôi cặp lô: 41 – 14 → Trượt
• Ngày 18/10 – 20/10/2021 nuôi cặp lô: 49 – 94 → Ăn lô 49
• Ngày 16/10 – 18/10/2021 nuôi cặp lô: 12 – 21 → Ăn lô 12
• Ngày 15/10 – 17/10/2021 nuôi cặp lô: 17 – 71 → Ăn lô 17 – 71
• Ngày 12/10 – 14/10/2021 nuôi cặp lô: 35 – 53 → Trượt
• Ngày 11/10 – 13/10/2021 nuôi cặp lô: 04 – 40 → Ăn lô 04
• Ngày 09/10 – 11/10/2021 nuôi cặp lô: 35 – 53 → Ăn lô 35
• Ngày 06/10 – 08/10/2021 nuôi cặp lô: 62 – 26 → Ăn lô 26 – 62
• Ngày 04/10 – 06/10/2021 nuôi cặp lô: 67 – 76 → Ăn lô 67
• Ngày 02/10 – 04/10/2021 nuôi cặp lô: 67 – 76 → Ăn lô 76
• Ngày 01/10 – 03/10/2021 nuôi cặp lô: 58 – 85 → Ăn lô 85
• Ngày 30/09 – 02/10/2021 nuôi cặp lô: 89 – 98 → Ăn lô 98
• Ngày 29/09 – 01/10/2021 nuôi cặp lô: 78 – 87 → Ăn lô 78
• Ngày 28/09 – 30/09/2021 nuôi cặp lô: 23 – 32 → Ăn lô 23
• Ngày 27/09 – 29/09/2021 nuôi cặp lô: 14 – 41 → Ăn lô 14
• Ngày 24/09 – 26/09/2021 nuôi cặp lô: 58 – 85 → Trượt
• Ngày 22/09 – 24/09/2021 nuôi cặp lô: 49 – 94 → Ăn lô 49
• Ngày 19/09 – 21/09/2021 nuôi cặp lô: 26 – 62 → Ăn lô 62
• Ngày 17/09 – 19/09/2021 nuôi cặp lô: 36 – 63 → Ăn lô 36
• Ngày 14/09 – 16/09/2021 nuôi cặp lô: 37 – 73 → Trượt
• Ngày 11/09 – 13/09/2021 nuôi cặp lô: 46 – 64 → Ăn lô 46*2 – 64
• Ngày 08/09 – 10/09/2021 nuôi cặp lô: 46 – 64 → Trượt
• Ngày 05/09 – 07/09/2021 nuôi cặp lô: 34 – 43 → Trượt
• Ngày 02/09 – 04/09/2021 nuôi cặp lô: 56 – 65 → Ăn lô 56
• Ngày 30/08 – 01/09/2021 nuôi cặp lô: 78 – 87 → Ăn lô 78
• Ngày 29/08 – 31/08/2021 nuôi cặp lô: 67 – 76 → Ăn lô 67*2
• Ngày 27/08 – 29/08/2021 nuôi cặp lô: 02 – 20 → Ăn lô 20
• Ngày 25/08 – 27/08/2021 nuôi cặp lô: 13 – 31 → Ăn lô 13 – 31
• Ngày 23/08 – 25/08/2021 nuôi cặp lô: 24 – 42 → Ăn lô 24
• Ngày 21/08 – 23/08/2021 nuôi cặp lô: 46 – 64 → Ăn lô 46 – 64
• Ngày 20/08 – 22/08/2021 nuôi cặp lô: 09 – 90 → Ăn lô 90
• Ngày 19/08 – 21/08/2021 nuôi cặp lô: 67 – 76 → Ăn lô 67 – 76
• Ngày 18/08 – 20/08/2021 nuôi cặp lô: 47 – 74 → Ăn lô 74
• Ngày 16/08 – 18/08/2021 nuôi cặp lô: 89 – 98 → Ăn lô 89
• Ngày 15/08 – 17/08/2021 nuôi cặp lô: 14 – 41 → Ăn lô 41
• Ngày 13/08 – 15/08/2021 nuôi cặp lô: 57 – 75 → Ăn lô 57
• Ngày 10/08 – 12/08/2021 nuôi cặp lô: 25 – 52 → Trượt
• Ngày 07/08 – 09/08/2021 nuôi cặp lô: 37 – 73 → Trượt
• Ngày 04/08 – 06/08/2021 nuôi cặp lô: 26 – 62 → Ăn lô 26
• Ngày 01/08 – 03/08/2021 nuôi cặp lô: 64 – 46 → Trượt

Kinh nghiệm nuôi lô và cách bắt bạch thủ

Thông thường với phương pháp chơi này là hiệu quả cao. Tuy nhiên vốn liếng phải đủ lớn. Và bạn nên tuân thủ cách chơi. Hãy vào tiến hợp lý nhất có thể. Bạn nuôi song thủ chỉ khác bạch thủ ở chỗ. Nuôi song thủ là chơi 2 con. Và nuôi bạch thủ chuẩn là 1 con. Khi vào nuôi 1 con bạn nên đánh tỷ lệ 1:2:4. Có thể 1:2: nếu đang không đỏ cầu. Ví dụ khi bạn chơi 100d ngày đầu. Thì các ngày tiếp theo là 200 d và 400d.

Cùng chuyên mục
Tags : soi cầu ,dự đoán soi cầu , dàn lô 2 nháy , soi cầu lô mb , lô đề miền bắc hôm nay , soi cầu đề mb , soi cầu mb , dàn lô xiên 4 , 3 càng , lô đề , cầu vip , xỉu chủ , bao lô , song thủ , bạch thủ , rong bach kim , du doan xsmb ,soi cầu 3 miền , soi cau xsmb , soi cau mb , dự đoán xổ số miền bắc , soi cau mien phi 888 , du doan xo so , xsmb soi cau.